Пам'ятки архітектури національного значення Донецької області

Донецька область. Державний реєстр національного культурного надбання

№ п/п Найменування памятки Датування Місцезнаходження Охоронний номер та номер у комплексі
м.  Д о н е ц ь к
1009 Державний академічний російський театр опери та балету (мур.) 1941 р. вул. Артема, 82 26-Н / 0
м.  Д р у ж к і в к а
1010 Церква Йоана Предтечі (мур.) 1898 - 1900 рр. вул.Леніна, 35 1086 / 0
С л о в ' я н с ь к и й   р - н
м.  С л о в ' я н с ь к
1011 Святогірський Успенський монастир (мур.): 17 - 19 ст. м.Слов'яногірськ - 1 154 / 0
1012 Миколаївська церква (мур.) 17 ст. м.Слов'яногірськ - 1 154 / 1
1013 Успенський собор (мур.) 1860 р. м.Слов'яногірськ - 1 154 / 2
1014 Готель (мур.) 1877 р. м.Слов'яногірськ - 1 154 / 3
1015 Будинок настоятеля (мур.) 1900 р. м.Слов'яногірськ - 1 154 / 4
1016 Келії (мур.) 1887 р. м.Слов'яногірськ - 1 154 / 5
1017 Підземний хід (мур.) 17 ст. м.Слов'яногірськ - 1 154 / 6
1018 Павільйони прочан (верхній і нижній)м к. 19 ст. м.Слов'яногірськ - 1 154 / 7
1019 Башти (західна і східна) (мур.) 4. 19 ст. м.Слов'яногірськ - 1 154 / 8
1020 Трапезна з Покровською церквою і дзвіницею (мур.) 1847 - 1851 рр. м.Слов'яногірськ - 1 154 / 9
1021 Будинок господарського двору (мур.) 19 ст. м.Слов'яногірськ - 1 154 / 10