Пам'ятки архітектури національного значення Сумської області

Сумська область. Державний реєстр національного культурного надбання.

№ п/п Найменування памятки Датування Місцезнаходження Охоронний номер та номер у комплексі
м.  С у м и
2561 Спасо-Преображенський
собор (мур.)
1776-1892 рр. вул.Соборна, 31 617 0
2562 Iллiнська церква (мур.) 1836-1851 рр. вул.Червоногвардiйська, 10/45 618 0
2563 Воскресенська
церква (мур.)
1702 р. пл.Незалежностi,19 619 1
2564 Дзвiниця Воскресенської
церкви (мур.)
1906 р. пл.Незалежностi,19 1531 2
2565 Троїцька церква (мур.) 1901-1914 рр. вул.Дзержинського, 34 1530 0
2566 Петропавлiвська церква (мур.) 1851 р. вул.Петропавлiвська
(кладовище)
1532 0
2567 Резиденцiя
архiєрея (мур.)
1915 р. вул.Роменська 1533 0
2568 Пантелеймонiвська
церква (мур.)
1915 р. вул.Роменська 1533 1
2569 Архiєрейський корпус (мур.) 1915 р. вул.Роменська 1533 2
2570 Садиба Штеричевої в
Басах (мур.)
п.19-п.20 ст. вул.Санаторна, 1 1542 0
2571 Головний будинок (мур.) п.19-п.20 ст. вул.Санаторна, 1 1542 1
2572 Флiгель (мур.) п.19 ст. вул.Санаторна, 1 1542 2
2573 Господарський флiгель (мур.) п.19 ст. вул.Санаторна, 1 1542 3
2574 Парк 19 ст. вул.Санаторна, 1 1542 4
2575 Головний корпус
Державного банку (мур.)
п.20 ст. пл.Красна, 1 37-Н 0
2576 Земська управа (мур.) 1886 р. вул.Кiрова, 2 38-Н 0
2577 Iоанно-Предтеченська
церква (мур.)
1837 р. вул.Орджонiкiдзе, 87 39-Н 0
2578 Садиба Асмолова з
дендропарком (мур.)
д.п.19 ст. пл.Свердлова, 14 40-Н 0
2579 Головний будинок садиби
Асмолова (мур.)
д.п.19 ст. пл.Свердлова, 14 40-Н 1
2580 Парк д.п.19 ст. пл.Свердлова, 14 40-Н 2
2581 Садиба Лiнтварьових
на Луцi (мур.)
к.18-п.19 ст. вул.Чехова, 79, 92 41-Н 0
2582 Головний будинок садиби
Лiнтварьових (мур.)
к.18-п.19 ст. вул.Чехова, 92 41-Н 1
2583 Схiдний флiгель садиби Лiнтварьових (мур.) п.19 ст. вул.Чехова, 92 41-Н 2
2584 Захiдний флiгель садиби
Лiнтварьових (дер.)
1820-i рр. вул.Чехова, 92 41-Н 3
2585 Садиба
П.I.Харитоненка (мур.)
1880-1910 рр. вул.Дзержинського, 4 42-Н 0
2586 Головний будинок (мур.) 1890-i рр. вул.Дзержинського, 4 42-Н 1
2587 Головна контора маєткiв
П.I.Харитоненка (мур.)
1910-i рр. вул.Дзержинського, 4 42-Н 2
2588 Службовий корпус (мур.) 1910-i рр. вул.Дзержинського, 4 42-Н 3
2589 Сумський Михайлiвський
кадетський корпус (мур.)
1903 р. вул.Кiрова, 149 43-Н 0
2590 Головний навчальний
корпус (мур.)
1903 р. вул.Кiрова, 149 43-Н 1
2591 Будинок начальника
корпусу (мур.)
1903 р. вул.Кiрова, 149 43-Н 2
2592 Амбулаторiя (мур.) 1903 р. вул.Кiрова, 149 43-Н 3
2593 Лазарет (мур.) 1903 р. вул.Кiрова, 149 43-Н 4
2594 Котельня (мур.) 1903 р. вул.Кiрова, 149 43-Н 5
2595 Стайня (мур.) 1903 р. вул.Кiрова, 149 43-Н 6
2596 Житловi корпуси
NN 8,9,10,13 (мур.)
1903 р. вул.Кiрова, 149 43-Н 7
Б і л о п і л ь с ь к и й   р - н
2597 Садиба Куколь-Ясно-польських (мур.) к.18-п.19 ст. с.Куянiвка 1536 0
2598 Садибний будинок (мур.) 1812-1814 рр. с.Куянiвка 1536 1
2599 Парк к.18 ст. с.Куянiвка 1536 2
2600 Церква Св.Iоанна Воїна (мур.) 1812 р. с.Куянiвка 45-Н 0
Г л у х і в с ь к и й   р - н
м.  Г л у х і в
2601 Миколаївська церква (мур.) 1693 р. пл.Соборна, 1 629 0
2602 Київська брама (мур.) 1766-1769 рр. вул.Радянська, 1 630 0
2603 Спасо-Преображенська
церква (мур.)
1765 р. вул.Спаська, 7 1538 0
2604 Анастасiївська церква (мур.) 1884-1893 рр. вул.Спаська, 7 1537 0
2605 Вознесенська церква (мур.) 1767-1867 рр. Вознесенське
кладовище
46-Н 0
2606 Дворянське зiбрання (мур.) 1811 р. вул.Ленiна, 80 47-Н 0
2607 Будинок М.М.Неплюєва (мур.) п.19 ст. вул.Радянська, 37 48-Н 0
2608 Повiтове i мiське земство (мур.) 1912-1915 рр. вул.Радянська, 45 49-Н 0
2609 Гуманiтарно-просвiт-
ницький комплекс
19 ст. вул.Радянська, 24 50-Н 0
2610 Учительський iнститут (мур.) 1874 р. вул.Радянська, 24 50-Н 1
2611 Навчальний корпус олов-iчої гiмназiї (мур.) 1898 р. вул.Радянська, 24 50-Н 2
2612 Пансiон чоловiчої
гiмназiї (мур.)
1898 р. вул.Радянська, 24 50-Н 3
2613 Садибний будинок
А.Терещенка (мур.)
1866 р. вул.Ленiна, 47 51-Н 0
2614 Покровська церква (мур.) 1771 р. с.Годунiвка 52-Н 0
2615 Миколаївська церква (мур.) 1796 р. с.Полошки 53-Н 0
2616 Миколаївська церква (мур.) 1743-1757 рр. с.Сваркове 54-Н 0
2617 Миколаївська церква (мур.) 1796 р. с.Сопич 55-Н 0
К о н о т о п с ь к и й   р - н
м.  К о н о т о п
2618 Садиба генерала М.Драгомирова (зміш.) с.19 ст. вул.Драгомирова,18 56-Н 0
2619 Головний будинок (мур.) с.19 ст. вул.Драгомирова,18 56-Н 1
2620 Флiгель i служби садиби М.І.Драгомирова (змiш.) с.19 ст. вул.Драгомирова,18 56-Н 2
2621 Садиба княгинi
Львової (мур.)
1745-1783 рр. с.Бочечки 57-Н 0
2622 Палац (мур.) 1783 р. с.Бочечки 57-Н 1
2623 Парк 1745 р. с.Бочечки 57-Н 2
К р а с н о п і л ь с ь к и й   р - н
2624 Воскресенська церква (мур.) 1808 р. с.Великий Бобрик 632 0
2625 Троїцька церква (мур.) 1808-1843 рр. с.Славгород 633 0
Л е б е д и н с ь к и й   р - н
м.  Л е б е д и н
2626 Воскресенська церква (дер.) 1789 р. вул.Кобижча, 121 631 0
2627 Успенський собор (мур.) 1759-1775 рр. с.Межирiч 44-Н 0
О х т и р с ь к и й   р - н
м.  О х т и р к а
2628 Ансамбль Покровського
собору (мур.)
1753-1825 рр. вул.Пушкінська, 1 626 0
2629 Покровський собор (мур.) 1753-1768 рр. вул.Пушкінська, 1 626 1
2630 Введенська церква-дзвiниця (мур.) 1784 р. вул.Пушкінська, 1 627 2
2631 Церква Рiздва Христового (мур.) 1825 р. вул.Пушкінська, 1 628 3
2632 Михайло-Архангельська церква (мур.) 1884 р. вул.Фрунзе 1534 0
2633 Дзвiниця Охтирського
Троїцького монастиря (мур.)
1741 р. с.Чернеччина 58-Н 0
П у т и в л ь с ь к и й   р - н
м.  П у т и в л ь
2634 Церква Миколи
Козацького (мур.)
1735-1770 рр. вул.Першотравнева, 68 620 0
2635 Святодухiв монастир (мур.) 1617-1754 рр. вул.К.Маркса, 45 621 0
2636 Святодухiв (Спасо-Пре-ображенський) собор (мур.) 1617-1693 рр. вул.К.Маркса, 45 621 1
2637 Хрестовоздвиженська
надбрамна церква-дзвiниця (мур.)
1697-1754 рр. вул.К.Маркса, 45 621 2
2638 Мур з брамою (мур.) 17-19 ст. вул.К.Маркса, 45 621 3
2639 Мовчанський монастир (мур.) п.17-к.19 ст. вул.Щорса 622 0
2640 Собор Рiздва Богородицi (мур.) 1602 р.- к.19 ст. вул.Щорса 622 1
2641 Дзвiниця (мур.) 1602-1700 рр. вул.Щорса 622 2
2642 Оборонний мур з
нарiжною баштою (мур.)
1602 р. вул.Щорса 622 3
2643 Церква Рiздва Iоанна
Предтечi (мур.)
1866-1869 рр. вул.Щорса 104-См 4
2644 Настоятельський корпус (мур.) д.п.18 ст. вул.Щорса 104-См 5
2645 Трапезна (мур.) 18-19 ст. вул.Щорса 104-См 6
2646 Корпус господарського
двору (мур.)
19 ст. вул.Щорса 104-См 7
2647 Оборонний мур зовнiш-ньої лiнiї фортифiкацiй 1621 р. вул.Щорса 104-См 8
2648 Просфорня 19 ст. вул.Щорса 104-См 9
2649 Братський корпус 19 ст. вул.Щорса 104-См 10
2650 "Золотi ворота " (мур.) 1829-1830 рр. с.Волокитине 1540 0
Р о м е н с ь к и й   р - н
м.  Р о м н и
2651 Вознесенська церква (мур.) 1795-1895 рр. вул.Ленiна, 16 623 1
2652 Дзвiниця Вознесенської
церкви (мур.)
1753-1895 рр. вул.Ленiна, 16 623 2
2653 Святодухiвський
собор (мур.)
1689 р. пл.Базарна, 15 624 0
2654 Василiвська тепла
церква (мур.)
1751-1867 рр. пл.Базарна, 15 1535 2
2655 Повiтовий шпиталь (мур.) 1824-1826 рр. бульв.Московський, 29 59-Н 0
2656 Головний корпус (мур.) 1824-1826 рр. бульв.Московський, 29 59-Н 1
2657 Флiгелi (мур.) 1824-1826 рр. бульв.Московський, 29 59-Н 2
2658 Огорожа з кордегардiями (мур.) 1824-1826 рр. бульв.Московський, 29 59-Н 3
2659 Миколаївська церква (мур.) 1791-1794 рр. с.Глинськ 60-Н 0
2660 Церква Iоанна Богослова (дер.) 1776 р. с.Плавинище 61-Н 0
2661 Церква Рiздва Христового (дер.) 1764 р. с.Рiпки 62-Н 0
2662 Троїцька церква (дер.) 1773 р. с.Пустовойтiвка 1541 0
С у м с ь к и й   р - н
2663 Палацо-парковий
ансамбль
к.19 ст. смт.Кияниця 1543 0
2664 Головний будинок (мур.) 1890 р.. смт.Кияниця 1543 1
2665 Парковий мiст (мур.) 1890 р.. смт.Кияниця 1543 2
2666 Парк 19 ст. смт.Кияниця 1543 3
2667 Садиба графа Камбурлея к.18 ст. смт.Хотiнь 1544 0
2668 Флiгелi (мур.) 1790-i рр. смт.Хотiнь 1544 1
2669 Парк к.18 ст. смт.Хотiнь 1544 2
2670 Миколаївська церква (мур.) 1793-1806 рр. с.Юнакiвка 1545 0
Т р о с т я н е ц ь к и й   р - н
м.  Т р о с т я н е ц ь
2671 Садиба Л.Кенiга 18-19 ст. вул.Миру, 14,16,20 1546 0
2672 Головний будинок (мур.) к.18 ст.-1870 р. вул.Миру, 16 1546 1
2673 Круглий двiр (мур.) 1820-i рр. вул.Миру, 20 1547 2
2674 Парк "Нескучне" п.19-п.20 ст. вул.Нескучанська, 5 1548 0
2675 Будинок управителя (мур.) 1911 р. вул.Нескучанська, 5 1548 1
2676 Господарський флiгель (мур.) 1911 р. вул.Нескучанська, 5 1548 2
2677 Грот Нiмф (мур.) 1809 р. вул.Нескучанська, 5 1548 3
2678 Вознесенська церква (мур.) 1903-1913 рр. вул.Червоноармiйсь-
ка, 53
1550 0
2679 Благовiщенська церква (мур.) 1744-1750 рр. вул.Горького 1551 0
2680 Церква Рiздва Богородицi (мур.) 1805 р. с.Кам'янка 63-Н 0
Ш о с т к и н с ь к и й   р - н
2681 Михайлiвська
церква (мур.)
1776-1781 рр. смт.Воронiж 1552 0
2682 Гамалiївський Харлам-пiїв монастир (мур.) 18 ст. с.Гамалiївка 1553 0
2683 Собор Рiздва Богородицi (мур.) 1714-1735 рр. с.Гамалiївка 1553 1
2684 Харлампiївська тепла
церква (мур.)
1714 р. с.Гамалiївка 1553 2
2685 Корпус келiй (мур.) 1714-1834 рр. с.Гамалiївка 1553 3
2686 Покровська церква (дер.) 1777 р. с.Пирогiвка 1554 1
2687 Дзвiниця Покровської
церкви (дер.)
к.18 ст. с.Пирогiвка 1554 2