Пам'ятки архітектури національного значення Полтавської області

Полтавська область. Державний реєстр національного культурного надбання

№ п/пНайменування памяткиДатуванняМісцезнаходженняОхоронний номер та номер у комплексі
м. П о л т а в а
2390Ансамбль Круглої
площi
1805-1841 рр.577 0
2391Пам'ятник "Слави"
(мур.,мет.)
1805-1811 рр.Жовтневий парк577 1
2392Поштамт (мур.)1869 р.вул.Жовтнева, 35577 2
2393Присутственi мiсця (мур.)1810 р.вул.Жовтнева, 36577 3
2394Будинок генерал-губерна-
тора (мур.)
1810 р.вул.Жовтнева, 37577 4
2395Кадетський корпус (мур.)1840 р.вул.Жовтнева, 42577 5
2396Дворянське зiбрання (мур.)1810 р.вул.Жовтнева, 31577 6
2397Старогубернаторський
будинок (мур.)
1811 р.вул.Жовтнева, 38577 7
2398Вiцегубернаторський
будинок (мур.)
1811 р.вул.Жовтнева, 40577 8
2399Спаська церква (зміш.)1705,1811,
1845 рр.
вул.Жовтнева, 10578 0
2400Богадiльня (мур.)1820 р.вул.Шевченка, 23579 0
2401Пожежна команда (мур.)1811 р.Першотравневий
проспект, 16
580 0
2402Iнститут шляхетних
дiвчат (мур.)
1832 р.Першотравневий
проспект, 24
581 0
2403Дзвiниця Успенського
собору (мур.)
1774-1801 рр.Соборна площа, 3582 0
2404Здвиженський монастир17-19 ст.вул.Свердлова, 3583 0
2405Здвиженський собор (мур.)1699-1709 рр.вул.Свердлова, 3583 1
2406Дзвiниця (мур.)1786 р.вул.Свердлова, 3583 2
2407Братський корпус (зміш.)1886 р.вул.Свердлова, 3583 3
2408Будинок настоятеля(мур.)1889 р.вул.Свердлова, 3583 4
2409Трапезна церква (мур.)1886 р.вул.Свердлова, 3583 5
2410Господарчий корпус (мур.)к.19 ст.вул.Свердлова, 3583 6
2411Будинок Таранушенка
(мур.)
1838 р.вул.Жовтнева, 141472 0
2412Росiйський селянський
банк (мур.)
1906-1909 рр.вул.Жовтнева, 391473 0
2413Житловий будинок (мур.)п.19 ст.Першотравневий
проспект, 18
1474 0
2414Будинок губернського
земства (мур.)
1905-1909 рр.пл.Ленiна, 21475 0
Г а д я ц ь к и й р - н
2415Всiхсвятська церква(мур.)1836 р.м.Гадяч584 0
2416Садибний будинок (мур.)1807 р.с.Бобрик585 0
2417Миколаївська церква (мур.)1823 р.с.Веприк586 0
2418Успенська церква (мур.)1821 р.с.Веприк587 0
2419Покровська церква (мур.)1907 р.с.Плiшивець1478 0
Д и к а н ь с ь к и й р - н
2420Трiумфальна арка (мур.)1820 р.смт.Диканька, автотра- са Полтава-Гадяч589 0
2421Миколаївська церква
(мур.)
1794 р.смт.Диканька590 1
2422Дзвiниця Миколаївської
церкви (мур.)
1810 р.смт.Диканька590 2
2423Троїцька церква (мур.)1780 р.смт.Диканька591 0
К а р л і в с ь к и й р - н
2424Благовiщенська церква
(мур.)
1828 р.с.Федорiвка1479 0
К о т е л е в с ь к и й р - н
2425Троїцька церква (мур.)1812 р.смт.Котельва592 0
К р е м е н ч у ц ь к и й р - н
м. К р е м е н ч у к
2426Будинок для спостереження за рухом по Дніпру
(мур.)
1809 р.вул.Штабна1476 0
Л у б е н с ь к и й р - н
2427Успенська церква (руїни)
(мур.)
1686 р.с.Лютенька588 0
2428Спасо-Преображенський
Мгарський монастир
17-19 ст.с.Мгар593 0
2429Спасо-Преображенський
собор (мур.)
1682-1754 рр.с.Мгар593 1
2430Дзвiниця (мур.)1785-1844 рр.с.Мгар593 2
2431Будинок настоятеля(мур.)1786 р.с.Мгар593 3
2432Готель (мур.)д.п.19 ст.с.Мгар593 4
2433Благовiщенська (тепла)
церква (мур.)
1904 р.с.Мгар593 5
2434Успенська церква (дер.)п.19 ст.с.Пiски1480 0
2435Воскресенська церква
(мур.)
1805 р.с.Снiтин1481 0
М и р г о р о д с ь к и й р - н
2436Спасо-Преображенська
церква (мур.)
1734 р.с.Великi Сорочинцi594 0
П и р я т и н с ь к и й р - н
м. П и р я т и н
2437Собор Рiздва Богородицi (мур.)1781 р.пл.Борцiв Революцiї595 0
2438Садиба (мур.)18-19 ст.с.Березова Рудка1483 0
2439Палац (мур.)18-19 ст.с.Березова Рудка1483 1
2440Флiгель (мур.)18-19 ст.с.Березова Рудка1483 2
2441Флiгель (мур.)18-19 ст.с.Березова Рудка1483 3
2442Огорожа з альтанкою
(мур.)
19 ст.с.Березова Рудка1483 4
2443Парк19 ст.с.Березова Рудка1483 5
П о л т а в с ь к и й р - н
2444Садиба (мур.)18 ст.с.Крутий Берег
(в межах Полтави)
1484 0
2445Садибний будинок
(мур.)
п.19 ст.с.Крутий Берег
(в межах Полтави)
1484 1
2446Службовий флiгель
(мур.)
п.19 ст.с.Крутий Берег
(в межах Полтави)
1484 2
Х о р о л ь с ь к и й р - н
2447Церква Рiздва (мур.)1801-1807 рр.с.Вергуни596 0
2448Садибний будинок (мур.)1805 р.с.Вишняки597 0
2449Троїцька церква (мур.)1794-1799 рр.с.Вишняки598 0
Ч о р н у х и н с ь к и й р - н
2450Будинок провіантського
складу (мур.)
п.19 ст.с.Вороньки1485 0
Ш и ш а ц ь к и й р - н
2451Комплекс садиби
М.В.Гоголя (мур.)
19-20 ст.с.Гоголеве35-Н 0