Пам'ятки архітектури національного значення Київської області

Державний реєстр національного культурного надбання. Пам'ятки архітектури національного значення Київської області

№ п/пНайменування памяткиДатуванняМісцезнаходженняОхоронний номер та номер у комплексі
Б і л о ц е р к і в с ь к и й р - н
м. Б і л а Ц е р к в а
1377Торговi ряди (мур.)1809-1814 рр.Торгова площа39 / 0
1378Склади (мур.)к.18-п.19 ст.вул.Червоноармійська, 6240 / 0
1379Миколаївська церква мур.)1706-1852 рр.вул.Гагаріна, 1041 / 0
1380Спасо-Преображенсь-
кий собор (мур.)
1839 р.вул.Гагаріна, 1042 / 0
1381Дворянське зiбрання
(дер.)
п.19 ст.бул.Олександрійський, 543 / 0
1382Зимовий палац (дер.)п.19 ст.бул.Олександрійський, 744 / 0
1383Парк "Олександрiя"
та парковi споруди
1793 р.-19 стСквирське шосе45 / 0
1384Ансамбль споруд пошти (мур.)1825-1831 рр.бул.Олександрійський, 41-45910 / 0
1385Поштова станція (мур.)1825-1831 рр.бул.Олександрійський, 41-45910 / 1
1386Каретна (мур.)1825-1831 рр.бул.Олександрійський, 41-45910 / 2
1387Кузня (мур.)1825-1831 ррбул.Олександрійський, 41-45910 / 3
1388Дім станційного доглядача (мур.)1825-1831 рр.бул.Олександрійський, 41-45910 / 4
1389Службова будівля (мур.)1820-1830 рр.бул.Олександрійський, 41-45910 / 5
1390Готель (мур.)1821-1830 рр.бул.Олександрійський, 41-45910 / 6
1391Ямщицька (мур.)1821-1830 рр.бул.Олександрійський, 41-45910 / 7
1392Стайня (мур.)1890 р.бул.Олександрійський, 41-45910 / 8
1393Стайня (мур.)к.19 ст.бул.Олександрійський, 41-45910 / 9
1394Костел Іоанна Предтечі (мур.)1812 р.Соборний майдан, 4911 / 1
1395Будинок причту костелу Iоанна Предтечi (мур.)1812 р.Соборний майдан,8/4911 / 2
1396Спасо-Преображенська
церква (дер.)
1849 р.с.Сухолiси917 / 0
1397Святодухiвська церква (дер.)1750-1840 рр.с.Шкарiвка916 / 0
Б о г у с л а в с ь к и й р - н
м. Б о г у с л а в
1398Троїцька церква (мур.)1862 р.пл.Ринок46 / 0
1399Воскресенська церква
(дер.)
1800 р.с.Бородані918 / 0
1400Успенська церква (дер.)1880 р.с.Вiльховець919 / 0
1401Iванiвська церква (дер.)1884 р.с.Розкопанцi920 0
1402Миколаївська церква
(дер.)
1758 р.с.Чайки921 / 0
Б о р и с п і л ь с ь к и й р - н
1403Покровська церква (мур.)1708 р.с.Сулимiвка922 / 0
В а с и л ь к і в с ь к и й р - н
м. В а с и л ь к і в
1404Собор Антонiя та Феодосiя (мур.)1758 р.47 / 0
1405Миколаївська церква
(мур.)
1792 р.вул.Шевченка, 1148 / 0
1406Повiтовi присутственi мiсця (мур.)1817 р.вул.Луначарського, 1912 / 0
1407Онуфрiївська церква (дер.)1705 р.с.Липовий Скиток923 / 0
В о л о д а р с ь к и й р - н
1408Онуфрiївська церква (дер.)1903-1906 рр.с.Пархомiвка924 / 0
1409Покровська церква (мур.)1906 р.с.Пархомiвка924 / 1
1410Будинок священика (мур.)1906 р.с.Пархомiвка67-Кв / 2
1411Сторожка (мур.)1906 р.с.Пархомiвка67-Кв / 3
1412Огорожа (мур.)1906 р.с.Пархомiвка67-Кв / 4
1413Палац Браницьких (мур.)к.18-п.19 ст.с.Руде Село925 / 0
1414Троїцькаа церква (мур.)1841 р.с.Руде Село926 / 0
К а г а р л и ц ь к и й р - н
с м т. Р ж и щ і в
1415Троїцька церква (мур.)1860 р.площа Ринок927 / 0
1416Церква Успіння
Св.Ганни (мур.)
1852 р.с.Слобода929 / 0
К и є в о - С в я т о ш и н с ь к и й р - н
1417Поштова станція на 15 кілометрі (мур.)1846 р.шосе Житомир-Київ, 15 км930 / 0
1418Ямщицька (мур.)1846 р.шосе Житомир-Київ, 15 км930 / 1
1419Каретна (мур.)1846 р.с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км
930 / 2
1420Стайня (мур.)1846 р.с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км
930 / 3
1421Поштова станція на
32 кiлометрi (мур.)
1846 р.с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км
931 / 0
1422Ямщицька (мур.)1846 р.с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км
931 / 1
1423Каретна (мур.)1846 р.с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км
931 / 2
1424Стайня (мур.)1846 р.с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км
931 / 3
1425Огорожа з воротами (мур.)1846 р.с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км
931 / 4
М а к а р і в с ь к и й р - н
1426Поштова станція на
53 кiлометрi (мур.)
1846 р.с.Калинівка, шосе
Житомир-Київ, 53 км
932 / 0
1427Ямщицька (мур.)1846 р.с.Калинівка, шосе
Житомир-Київ, 53 км
932 / 1
1428Каретна (мур.)1846 р.с.Калинівка, шосе
Житомир-Київ, 53 км
932 / 2
1429Стайня (мур.)1846 р.с.Калинівка, шосе
Житомир-Київ, 53 км
932 / 3
М и р о н і в с ь к и й р - н
1430Миколаївська церква
(дер.)
1752 р.с.Росава934 / 0
1431Церква Рiздва Богородицi (дер.)1779-1784 рр.с.Тулинцi935 / 0
1432Михайлiвська церква
(мур.)
1821 р.с.Шандра933 / 0
О б у х і в с ь к и й р - н
1433Покровська церква (дер.)1761 р.с.Креничi936 / 0
1434Миколаївська церква
(дер.)
1742 р.с.Пiдгiрцi938 / 1
1435Дзвіниця Миколаївської
церкви (дер.)
с.19 ст.с.Пiдгiрцi938 / 2
П е р е я с л а в - Х м е л ь н и ц ь к и й р - н
м. П е р е я с л а в - Х м е л ь н и ц ь к и й
1436Вознесенський
монастир (мур.)
17-18 ст.вул.Г.Сковороди,5449 / 0
1437Вознесенський собор
(мур.)
1700 р.вул.Г.Сковороди,5449 / 1
1438Дзвiниця Вознесенського собору (мур.)1770-1776 ррвул.Г.Сковороди,5449 / 2
1439Колегiум (мур.)1753-1757 рр.вул.Г.Сковороди,5449 / 3
1440Михайлiвська церква
(мур.)
1646-1666 рр.вул.Московська, 3450 / 1
1441Дзвіниця Михайлiвської
церкви (мур.)
1666 р.вул.Московська, 3450 / 2
1442Землянi укрiплення
дитинця i мiста
11-18 ст.913 / 0
1443Борисоглiбська церква (мур.)1839 р.передмістя с.Бабачиха914 / 0
1444Комплекс музею народ-ної архiтектури та побуту18-19 ст.Михайлова гора29-Н / 0
1445Покровська церква з
с.Сухий Яр Ставищен-ського району (дер.)

1708 р.
Михайлова гора946 / 1
1446Трьохсвятительська
церква з с.Пiщики Сквир-ського району (дер.)
1651 р.Михайлова гора52 2/
Р о к и т н я н с ь к и й р - н
1447Троїцька церква
(дер.)
1750 р.с.Бушеве939 / 0
1448Церква Св.Йосифа
(дер.)
1756 р.с.Житнi Гори940 / 0
1449Михайлiвська церква
(дер.)
1740 р.с.Острiв941 / 1
1450Дзвіниця Михайлiвської
церкви (дер.)
1740 р.с.Острiв941 / 2
1451Покровська церква (мур.)1843 р.с.Ромашки942 / 0
1452Миколаївська церква (дер.)1665-1730 рр.с.Синява943 / 0
С к в и р с ь к и й р - н
1453Спиридонiвська церква (мур.)1849 р.с.Шамраївка944 / 0
С т а в и щ е н с ь к и й р - н
1454Церква Рiздва Богородиці (дер.)1777 р.с.Антонiвка945 / 0
Т а р а щ а н с ь к и й р - н
1455Церква Олександра
Невського (дер.)
1748-1849 рр.с.Дубівка947 / 0
Т е т i ї в с ь к и й р - н
1456Каплиця (мур.)п.19 ст.м.Тетiїв949 / 0
1457Успенська церква (мур.)1821 р.с.П'ятигори950 / 0
1458Михайлiвська церква (дер.)1905 р.с.Росішки951 / 0
1459Покровська церква (мур.)1825 р.с.Скибинцi952 / 1
1460Дзвiниця Покровської
церкви (мур.)
1825 р.с.Скибинцi952 / 2
1461Георгiївська церква (дер.)к.18-п.19 ст.с.Софiполь953 / 0
Ф а с т i в с ь к и й р - н
м. Ф а с т і в
1462Покровська церква (дер.)1779-1781 рр.51 / 1
1463Дзвіниця Покровської
церкви (дер.)
1779-1781 рр.51 / 2
1464Костел Св.Миколая (мур.)1910 р.вул.Червоноармiйська915 / 0
1465Покровська церква (дер.)1758 р.смт Кожанка954 / 0
1466Iоанно-Златоустівська церква (дер.)1868 р.с.Пiвнi955 / 0
1467Садибний будинок (мур.)1910 р.с.Томашівка956 / 0