Сокілець

Sightseeing. Цікаві місця Таке цікаве місто Сокілець

Тут мальовничі краєвиди, повітря свіже та чисте. У зелених хащах вдолині сховалося мертве місто під живим селом. Й згори майже не видно церкву та руїни костелу.

Історична довідка

Сокілець - стародавнє місто, воно існувало і відносилося до Галицького князівства.

В XII ст. місто було зруйновне, відновлення життя лише за Литовській період. Розквіт міста відбувався в період XVI-XVIIIст. До XX ст. включно (тобто до наказу покинути населенню це село в зв’язку з побудовою Новодністровської ГЕС), тут зберігалось середньовічне планування. Майже до самого останнього тижня на Базарній площі проводилися ярмарки. Неподалік знаходилася ратуша, костел, навіть залишки фортеці. Місто Сокілець було оточено кам'яним муром шириною в 1 м. Висота, до речі, збережених частин скаладає 2-3м. Завдяки енциклопедії Брокгауза Ф.А. та Ефрона И.А. (1890 - 1916гг.) дізнаємося, що Сокілець в часи панування російської влади на теренах Поділля, відносився до Подільської губернії. На ті часи населення було тут в 2057чоловік. Діяли 2 водяних млина, православна церква, костел та синагога.

Злий жарт зіграла доля з селом. Цікаво, чи щось би лишилося зараз, якби село продовжувало своє життя надалі. Але при будівництві Новодністровської ГЕС село підпадало під затоплення (як сталося, наприклад, з Бакотою, Калюсом, та іншими давньоруськими містами, а на той час селами). Мешканці були терміново переселені на високий правий берег Ушицького каньйону. Проте інженери припустилися помилки - рівень підйому води виявився нижче ніж було розраховано. Завдяки цій помилці і збереглася історична частина села.

Пам'ятки старого міста

Перше, що ви зустрінете на своєму шляху - це церква Пресвятої Богородиці. Нею піклуються, виглядала вона на 2008 рік наче добре - відремонтована та діюча. Це мабуть єдине , що пов'язує старе село з новим. Поруч розташований, ймовірно, колишній будиночок священника.

Подяка спелеологічним та археологічним дослідженням, 1996-1997 рр., ми маємо трохи прояснену картину ніж ту, що до нас донесли праці Сіцинського та Гульдмана. В південно-західному куту фортеці прослідковуються залишки підквадратної вежі, а трохи на північ біля міських воріт - фундаменти бастіону. Скажу чесно, з компасом я не гуляла, пробираючись крізь будяк в мій зріст я бачила і наче ті залишки

Від синагоги та ратуші, як я зрозуміла, нічого не лишилося. Проте залишки костелу з величезними арками і поруч будинок – хоч якийсь результат поїздки.

Однією з особливостей Сокільця є дійсно існуючий багаторозгалужений підземний хід. Ще Гульдман в своїй праці писав: «В м. Соколец Ушицкого уезда находится также подземный ход, частью ныне обрушившийся. По удостоверению местных жителей ход этот имеет в длину около 100 саж., и обнаружен был этот ход в начале 60-х годов (19 века) вследствие провала ого в одном месте. Крестьяне пытались раскопать его и, по их рассказам, пол этого хода усыпан песком, местами попадается в нем зола, уголь, яичная скорлупа и кости, а в одном месте находится в нем громадный, округлой формы камень. Дальнейшие исследования означенного хода, какие сопряжены с раскопкой, были затем оставлены, а самый провал –засыпан». В 1996 році утворилося провалля в районі колишньої Базарної площі. Це дало підставу групам під керівництвом Захар'єва та Рідуша для подальшого дослідження цього забутого міста.

Ось що вони написали в своїй праці: «Суммарная длина всех ходов составляет около 200 метров. Они заложены на глубине 1,5 м от древней поверхности в толще четвертичных (Q 11-111) лёссовидных суглинков, которые образовывают покров одной из низких внутриканьонных террасе долины р. Ушица. Мощность суглинков составляет в среднем 3,5-4,0 м (иногда до 4,5-5,0 м). Они подстилаются аллювиальной толщей (гравий из слабоокатанных обломков кремня и среднезернистого песка). Последняя залегает непосредственно на размытой поверхности темно-серых аргиллитов силура (S), которые слагают цоколь террасы. Суглинки сильнокарбонатные, из-за чего в некоторых местах на стенах галерей (в нижней части профиля) отмечен рост вторичных кристаллов кальцита (до2-4мм). Присутствие водопроницаемых аллювиальных отложений, которые местами вскрываются в подошве ходов, обеспечивает постоянный естественный дренаж и предотвращает замачивание суглинистой толщи. Это благоприятствует инженерно-геологической устойчивости самой толщи и длительной сохранности заложенных в ней пустот. Выяснено, что обнаруженное подземелье состоит из двух частей, которые существенно отличаются между собою по морфологии и расположению. Эти две части мы условно обозначили как «Подкоп» и «Некрополь».

«Некрополь» состоит из двух почти прямых галерей, которые пересекаются под прямым углом между собой и сориентированы диагонально к сторонам света (СЗ-ЮВ и ЮЗ-СВ). В обоих галереях расположены попарные ответвления в виде боковых камер длиной до 2-2,5 м. Своды галерей и боковых ответвлений остролучные. Высота галерей и камер - 2,0-2,2 м, ширина в основании поперечного профиля около 1,0-1,1 м. Свод и стены правильной формы, тщательно отделаны и заглажены. Малозаметные следы от инструмента на стенах оставлены, по нашему мнению, деревянным заступом подпрямоугольной формы со слегка скругленными углами. В нижней части стен заметны следы временного подтопления на высоту до 15-20 см от современного уровня пола. Подтопление привело к частичному замачиванию лёссовидных суглинков и оседание стенок на некоторых участках галерей.

«Подкоп» представляет собой зигзагообразную галерею, которая ответвляется в ЮЗ направлении из окончания одной из боковых камер западной галереи "Некрополя". Его свод желобоподобной формы имеет высоту 1,2-1,3 м. Стены грубо обтесаны, по следам инструмента - кирки и лопаты, вероятно железные. На стенах есть небольшие подтреугольные углубления со следами копоти в верхних частях, которые, по-видимому, использовались для установки свечей во время прокалывания.

Через 18 м галерея упирается в каменный фундамент древнего сооружения, огибает его и еще через 15 м в том же направлении выводит к провалу 1996 года. В месте провала галерея круто поворачивает на 90 градусов (на ЮВ), еще тянется на 15 м в этом направлении, после чего снова поворачивает на ЮЗ и еще через примерно 15 м заканчивается. Окончание имеет вид незавершенного прокопа. В точке второго поворота, слева заходом, также наблюдается обвал, за которым, возможно, существует продолжение хода. На участке огибания "Подкопом" старых фундаментов есть следы позднейшего подкопа под фундаментом, который соединяет галерею «Подкопа» с подвальным помещением здания (ныне засыпанным).

По времени сооружения «Подкоп» является значительно более поздним, чем «Некрополь». Изъятый из него грунт ссыпан в галереи и ответвления последнего. Выборочное шурфование показало, что насыпной слой в "Некрополе" имеет толщину до 0,5-1,0 м. На стенках обоих частей подземелья найдены хорошо сохраненные надписи 1931-1933 гг., оставленные посетителями, которые побывали здесь через провалы в одной из северных ниш «Некрополя», а также ряд символических знаков худшей сохранности, которые относятся к больше древнему времени и требуют более подробного изучения и идентификации.

Определение функционального назначения и возрастное датирование комплекса пока что проблематично из-за почти полного отсутствия археологического материала. В насыпном грунте были обнаружены лишь очень мелкие фрагменты керамики XVI-XVII вв. Предварительно можно предположить, что галереи "Подкопа" сооружены как раз в это время, тогда как "Некрополь", судя по особенностям подземной архитектуры, - не позднее первой половины I тыс. н. э.

Описание В. Гульдмана середины XIX в., дает основания предполагать, что это подземное сооружение, фрагмент которого мы исследуем, было значительно больше и могут быть обнаружены еще и другие его фрагменты.»

підземне життя села

Що ще?

Колись, неподалік від Сокольця був "грецький" (тобто православний) монастир. Але вже на ХІХ ст.., як писав Сіцинський, скит був в поганому стані.

Місцевість, де розкинулося село Сокілець, багата на фосфорити. Так біля Сокільця, на правому березі Ушиці існує штольня довжиною в 15м.

А ще є криниця…

Містика, святі джерела, легенди

Про інші, а саме природні та містичні речі Сокільця, розказує сам Павло Нечитайло у своїй статті для «Газета по-київськи»

Целебные воды Сокольца

В старину на берегах Ушицкого каньона стояли как минимум две древнерусские крепости – на обоих склонах реки. Там, где сейчас развернулся колхозный сад, в ХІ–ХІІ веках хоронили предков сокольчан. Есть на плато над каньоном и следы поселения эпохи неолита, бронзового века, киммерийцы теряли здесь упряжи своих коней, а скифы оставили на соколецких полях каменный алтарь в форме креста. Если идти к каньону от центрального магазина, по правую руку будет яблоневый сад, а по левую – глубокий яр. Эта же улочка выводит на отрог каньона, называемый "Чертовой колокольней". Если ночью в этом месте бросить в каньон камень поувесистей, будет слышен настоящий "колокольный звон". Мы кидать камень не стали – ночью с Сокольце и без того жутковато.

Неподалеку от "колокольни", на склоне горы, есть природный источник, окруженный вербами и камнями. На одном из валунов вырезан крест. Здесь – "Томашева крынычка". Во время польско-турецкой войны 1672 года турки установили на этом месте пушки и обстреливали город, расположенный в долине. Ночью молодой парень Томаш вышел из долины на гору и посталкивал пушки вниз. Когда последний орудийный ствол исчез в низинном мраке, турки заметили смельчака и, как гласят местные легенды, распяли его на одном из камней. После этого из-под валуна забил чудотворный источник, который помогает при болезнях глаз. И это не единственный целебный источник в Сокольце. Еще один находится на месте уничтоженного при советской власти пещерного монастыря. А на южном краю села в лесу есть колодцы св. Петра и Павла, которые в народе называют источниками с Мертвой и Живой водой. Вода по вкусу на самом деле отличается – в одном "тяжелая", солоноватая, в другом "легкая" и сладкая.

Паранормальный путеводитель

Мест, где были замечены привидения, в Сокольце несколько. В первую очередь это колхозный яблочный сад и "Томашева крынычка". Здесь гуляет... усопшая невеста. Местные говорят, что когда-то девушка жила в селе. Пользуясь тем, что ее возлюбленный ненадолго уехал, родители поспешили выдать барышню замуж за обеспеченного старого пана из соседнего имения. По дороге в Соколецкий костел кони "понесли", и карета с будущими молодоженами полетела в пропасть. И хотя погибли все, ночами по Сокольцу гуляет только невеста в свадебном наряде – возлюбленного ищет. Те, кому довелось ее увидеть, не могут похвастаться отличным психическим здоровьем. Причем чаще всего она появляется из каменной расщелины возле "Томашевой крынычки". Так что ночью там лучше не ходить.

Встречаются в Сокольце и другие жители параллельных миров. Люди клялись, что на левом берегу Ушицкого разлива, возле леса, видели коней, "які давно потопилися". А неподалеку один из местных встретил солдата в новенькой советской униформе времен Второй мировой с автоматом наперевес. На вопрос селянина, что он тут делает, солдат ответил: "Границу охраняю!"

За средневековым центром города, справа от грунтовой дороги на село Тымкив есть колодец, верх которого выбит из цельного куска камня, а возле него стоит каменный крест. Говорят, что ночью внутрь колодца смотреть не рекомендуется – можно увидеть лицо черта.

Ну...,вночі, я не бувала. Але от на старовинному міському кладовищі вдень вдалося побути. Там свій світ, хоча енергетикою бив своїм неспокоєм набагато сильнійше ніж пусті покинуті будинки в долині старого села.

Цвинтар розташований по дорозі на село Загоряни. Саме звідтам відкривається повна чудова панорама на стародавнє місто Соколець.

Мітки: Хмельницька область, руїни, некрополі, костели, костели, кірхи та реформаторські храми, церкви, abounded places,