Буша

Sightseeing. Цікаві місця Чим цікава Буша, що на Вінниччині?

  • Історико-культурний заповідник Буша
  • Замкова Вежа
  • Музей скульптури під відкритим небом
  • Цвинтар 48.337069, 28.115814
  • «Гайдамацький яр», геологічний заповідник
  • Бушанський рел'єф
  • Краєвиди

Державний історико-культурний заповідник Буша

"На південь від Могильова, за двоє гін від Дністра, на високій скелі лівого побережжя притулилось містечко Буша з тверджею-замком, що панував над околицею. На вузькім стрімчаку, немов орлине гніздо, повис отой замок i на синьому небові далеко бiлiв своїми зубчатими мурами, своїми бiйницями-баштами" описував Бушу 17ст. в своїй книзі "Оборона Буші" Михайло Старицький

Зараз в цьому селищі заснований музей під відкритим небом. Буша розташована на березі р. Бушанка, вона знаходиться за 20 км від райцентру Ямпіль. У XVI ст. Бушу називали Малим Кам’янцем. Як місто утворилося завдяки фортеці, від якої залишилася лише вежа.

Вежа

Єдина вціліла фортечна споруда – вежа. Вона була побудована в XVII ст, а реставрували її ХІХ ст.

Саму фортецю почали будувати в другій половині XVI ст. Її площа складала 0,5га. Гійом Левассер де Боплан стверджував, що фортеця мав шість веж з пороховими льохами. Фортеці довелося пережити декілька нападів. Але страшні події 1654 року були останніми в житті замку. Тоді йшла визвольна боротьба українського народу проти шляхти 18-20 листопада 1654 року, коли гарнізон і жителі міста до останнього оборонялись від військ С.Потоцького і С.Чарнецького Тривав бій, який очолила вдова сотника Мар'яна. Вона з місцевими, серед котрих в основному були жінки та діти, боролася до останнього проти нападників. Коли поляки увійшли в фортецю, живі люди сховалися в вежі. Дочекавшись коли максимальна кількість ворога опиниться біля вежі, Мар'яна наказала підірвати пороховий погріб. Так ціною власного життя, народ довів краще смерть, ніж неволя.

Буша була знищена, відродження затягнулось на ціле століття. А бушанський замок вже ніколи не відбудовувався. Лише вежа, що стоїть сумною свічкою, нагадує про події того часу.

«А з церкви було чутно журливі співи, i сумні акорди тихо коливалися у спокiйному повiтрi. Покидаючи цей свiт, осяяні тьмяним блиманням свiчок, усi спокiйно дожидали смертi й велебно спiвали: "Co святими упокой, Христе, душi раб твоїх..."

Сяйнула блискавка, саме пекло розверзлося... "Орлине гнiздо" укупi з святкуючими звитягу ляхами злинуло в повiтря. Але не чутно було вже нi гуркоту, нi трiскоту руїни цим душам, що покохалися так щиро. Полинули вони в осяяну довiчним сяєвом далину, де нема нi слiз, нi ридання, нi тяжкої журби, нi злоби, де панує лишень одна свята любов...» М. Старицький

Печерний храм та Бушанський релєф

"Бушинський рельєф". Знайти його просто. Вам треба рушити просто до козацького цвинтарю, але перед ним повернути праворуч і йти вдолину. Там побачите сходи, які вас виведуть до печерного храму.

Великий камінь з надписами і малюнками знайшов у 1824 році Ромуальд Овсяний. Він обладнував собі житло в печері ;) . Дослідив печеру В. Антонович у 1883 р. Кажуть, аналогів такої печери не має в світі. Деякі надписи та предмети датуються IV-IXст. А зображення зроблені ще за дохристіянські часи.

Мені хотілося б навести дуже цікаву науково-пізнавальну статтю. Мова оригіналу російська

Бушанский скальный рельеф

В. В. Березяк

[...]Рельеф не находит единогласного мнения в кругах специалистов относительно времени возникновения, содержания композиций, художественных традиций, которые повлияли на его формирование.

Так, Б. Рыбаков, Г. Вагнер датируют его І-III ст., И. Винокур и Р. Забашта - II-V ст., М. Кондаков, К. Мельник, а также В. Даниленко - IX-Х ст., Г. Врангель - XI-XII ст., О. Спицин считал рельеф средневековым. Д. Щербаковский - таким, что не противоречит христианской идее, О. Формозов - не датировал его не раньше первой четверти XVI ст.

В любом случае, эта памятка уникальна. На рельефе изображено безлиственное дерево, на одной из ветвей которого сидит петух. Под деревом на коленях стоит человек с молебно сложенными руками. За ним на стоит величественный олень. В центре композиции, сверху, между рогами оленя и ветвью дерева - прямоугольная рамка, в которой еще в конце XIX столетия прослеживалась полустертая надпись, объясняющая сюжет памятки.

Площадь этой надписи имеет такие же следы выветривания, как и весь рельеф. Занимает надпись не какое-нибудь случайное, а почетное место. Так что нет смысла считать его неодновременным с самым рельефом. В. Даниленко сделал реконструкцию надписи: "Азм есмъ Миробог жрец Ольгов".

О. Формозов подчеркивает: "В 1883 г. надпись в рамке сохранилась не настолько, чтобы ее можно было прочесть, но все же настолько, что определить число срок нетрудно даже по фотографии - их четыре. Теперь внутри рамки линии строк уже не заметны, чувствуется лишь несколько мелких впадин"9. И. Винокур и Р. Забашта относительно содержания надписи, наследовали В. Даниленка. Мысль В. Антоновича, что рамка с надписью более поздняя, чем другие элементы рельефа, аргументированно отрицается О. Формозовым, что указывает: "Если согласиться с В. Б. Антоновичем и предположить более молодой возраст рамки с надписью, пришлось бы допустит, что в середине рельефа был оставлен нестесанный большой участок скалы, который позднее использовали для надписи.

Примыкающие к рамке, но не срезанные ею ветви дерева и рога оленя на барельефе также свидетельствуют об одновременности всех его частей. Мысль И. Винокура и Р. Забашты, что надпись могла появиться позже, чем сама рамка, кажется маловероятной. Во-первых, внутренняя часть рамки расположена на одном фоновом уровные с другими элементами рельефной композиции.

Во-вторых, линии-канавки, следы выветривания песчаника укрывают не только поверхность рамки и надпись, но и находят свое продолжение и за пределами рамки. В-третьих, характер и степень выветривания песчаника одинаков внутри рамки и за ее пределами. Автор проводил реконструкцию надписи, пользуясь фотографией В. Б. Антоновича, которая была увеличена в 3,5 раза, относительно первоисточника.

Упуская техническую сторону вопроса (методику реконструкции, укажем, что надпись на польском языке читается по строкам): "В городке Антополе 1524 года 3 июня осталась одна Бася". Зная текст надписи, можно предположить, что рельеф определенным образом связан с историей села Буши и городка Антополя. Эта забытая страница истории находит свое отображение в народных пересказах.

Рельефная композиция выбитая на скальной стене, очевидно, имела определенное отношение к спасению женщины в трагическое время уничтожения городка. Зная текст надписи, можно понять и содержание композиции памятки. Слева изображено "Дерево Жизни". Оно нарисовано схематично, без листвы. Подчеркнем, что художнику удалось обратить внимание исследователей более поздних времен на эту характерную особенность. Бушанское дерево отображает обратную сторону бытия - смерть. Ведь на его мертвой, сухой ветви сидит петух, который олицетворяет собой души погибших жителей городка. Искусствовед Р. Забашта указывает: "Эта птица издавна олицетворяет собою солнце, огонь, утреннюю звезду. Изображение петуха часто связывали с ритуалом жертвоприношения. Другие исследователи отмечают, что древние славяне во время погребального обряда сжигали петуха, что символизировало переселения души умершего в потусторонний мир.

Обратим внимание, что символическая птица обращена не в сторону восхода оленя-"солнца". Петух ориентирован в противоположную сторону, что очевидно, указывает на жертвенное содержание левой части композиции рельефа. Потому он, видимо, символизирует души погибших.

В центре рельефа изображена женщина, стоящая на коленях. Таким образом, она вместе оленем символизирует восход солнца, зарождение нового дня и продолжения жизни. Это и есть главная идейная канва произведения.

Часть научных работников относят Бушанский рельеф к памяткам культуры "языческих" времен. Они усматривают сложность композиции, ее непонятность в том, что рядом с изображением человека присутствуют изображения дерева, птицы, животного.

Учтем, что XVI ст.- это время, когда рядом с христианской верой бытует верование языческое, рядом с официальным христианским искусством бытует искусство народное, устои которого закладывались во времена дохристианские. Вот что пишет о мировоззрении людей XIII-XVI ст. Г. Никольский: "Даже попы и книжники" веруют у Перуна, "подкладывают им требы и куры им режут",- жалуется поучение неизвестного автора XIII в., а в XIV в. какой-то монах, устами летописи, называет людей, "дажьбожьими внуками". Эта старая вера живет еще и в XVI в. Кстати, в этой части Подолья, на кладбищах можно увидеть кресты, в виде дерева с обрубленной ветвью, которые символически перекликаются с безлиственным Бушанским деревом на рельефе. Таким образом, в XVI ст. сюжет рельефа был, бесспорно, понятным для подолян.

Коротко остановимся на проблемах историко-культурной интерпретации памятки. После трагических событий 3 июня 1524 года, в память об уничтоженном городке Антополе, погибших антопольцев, кто-то из новых поселенцев и выбил памятный рельеф на стене скальной расщелины, ставшей спасительным местом для женщины.

Логическим будет считать, что женщина была заказчиком памятного рельефа, тем самым она хотела не только принести благодарность в месте своего спасения духу-спасителю, но и отправить вечный, скорбный молебен за души погибших антопольцев.

Часть научных работников относят Бушанский рельеф к памяткам культуры "языческих" времен. Они усматривают сложность композиции, ее непонятность в том, что рядом с изображением человека присутствуют изображения дерева, птицы, животного.


Учтем, что XVI ст.- это время, когда рядом с христианской верой бытует верование языческое, рядом с официальным христианским искусством бытует искусство народное, устои которого закладывались во времена дохристианские. Вот что пишет о мировоззрении людей XIII-XVI ст. Г. Никольский: "Даже попы и книжники" веруют у Перуна, "подкладывают им требы и куры им режут",- жалуется поучение неизвестного автора XIII в., а в XIV в. какой-то монах, устами летописи, называет людей, "дажьбожьими внуками". Эта старая вера живет еще и в XVI в.


Кстати, в этой части Подолья, на кладбищах можно увидеть кресты, в виде дерева с обрубленной ветвью, которые символически перекликаются с безлиственным Бушанским деревом на рельефе. Таким образом, в XVI ст. сюжет рельефа был, бесспорно, понятным для подолян.

Остановимся на проблемах историко-культурной интерпретации памятки. После трагических событий 3 июня 1524 года, в память об уничтоженном городке Антополе, погибших антопольцев, кто-то из новых поселенцев и выбил памятный рельеф на стене скальной расщелины, ставшей спасительным местом для женщины. Логическим будет считать, что женщина была заказчиком памятного рельефа, тем самым она хотела не только принести благодарность в месте своего спасения духу-спасителю, но и отправить вечный, скорбный молебен за души погибших антопольцев.


Более поздно, очевидно в конце XVI ст., в скальной расщелине поселился один из жителей нового селения - Буши - священнослужитель церкви. Он не остался неизвестным, так как дважды записал свою фамилию с инициалами на стенах скального помещения. Одна надпись помещается при входе в келью, где он жил, вторая - в самой келье, над нишей-лежанкою. Надписи сделаны шрифтом антиквой. Два первых слова писаны сокращенно, о чем свидетельствуют точки, поставленные после них. Начальные буквы написаны большим шрифтом: KAI. H. PEYUNIAN

Надпись читается, как нам кажется,- Каетан Пеуниан, сын Христоса, то есть - священнослужитель (первое слово - имя, третье, последнее слово - фамилия, итак, литера Н указывает на отцовство). Но почему только одна буква? Н - Христос. Каждый церковнослужитель называет себя сыном господним, сыном Христоса. Имеет ли какое-то отношение к созданию рельефа К. Пеуниан?

Палеография надписи, что читалась в рамке, и упомянутые инициалы - различна. Допускают, что церковнослужитель никакого отношения к созданию рельефа не имеет. Хотя к приведению в порядок скальной расщелины, создания бытовых помещений, ниш, перекрытия "крышей" он, очевидно, имеет непосредственное отношение. Экспедицией 1987 г., над скальной расщелиною выявлены фундаменты здания XVI-XVII ст., ориентированные относительно сторон света. Е. Винокур считает, что это фундаменты церкви. Можно сделать смелое предположение, что это была церковь святой Барбары - Басе - Буше, так как ее возникновение, бесспорно, связано с существующим рельефом и его "легендой".

1654 г. во время известной осады Буши польским войском, поселение было уничтожено. Во время пожара сгорела и церковь, разрушилось и перекрытие "пещеры". Следы пожара подтверждаются материалами экспедиции 1987 г.[...]

Старий цвинтар в Буші

Мітки: Вінницька область, фортеці, печери, некрополі, фортифікаційні споруди,