Пам'ятки архітектури національного значення Чернівецької області

Чернiвецька область. Державний реєстр національного культурного надбання

№ п/пНайменування памяткиДатуванняМісцезнаходженняОхоронний номер та номер у комплексі
м.Чернівці
3259Резиденцiя буковинських митрополитiв (мур.)1863-1882 рр.вул.Коцюбинського, 2778 0
3260Корпус митрополита
(мур.)
1864-1876 рр.вул.Коцюбинського, 2778 1
3261Семiнарський корпус
(мур.)
1870 р.вул.Коцюбинського, 2778 2
3262Семiнарська церква (мур.)1878 р.вул.Коцюбинського, 2778 3
3263Монастирський корпус (мур.)1874 р.вул.Коцюбинського, 2778 4
3264Парк та парковi
споруди
1876-1878 рр.вул.Коцюбинського, 2778 5
3265Миколаївська церква
(дер.)
1607 р.вул.Сагайдачного, 87-а779 0
3266Успенська церква у
Количанцi (дер.)
1783 р.вул.Новоуспенська, 2781 0
3267Церква Рiздва Богород-ицi у Горечi (мур.)1767 р.вул.Троянiвська, 1782 1
3268Дзвiниця церкви Рiздва Богородицi у Горечi (дер.)1767 р.вул.Троянiвська, 1782 2
3269Спиридонiвська церква (дер.)1715 р.вул.Тольяттi, 8804 1
3270Дзвiниця Спиридонiв-ської церкви (дер.)1773 р.вул.Тольяттi, 8804 2
3271Вознесенська церква
(дер.)
к.17 ст.вул.Бориспiльська, 131735 1
3272Дзвiниця Вознесенсь-кої церкви (дер.)к.17 ст.вул.Бориспiльська, 131735 2
3273Вiрменська церква (мур.)1869-1875 рр.вул.Українська, 301736 0
3274Мiський театр (мур.)1905 р.пл.Театральна, 11737 0
3275Ратуша (мур.)1847 р.пл.Центральна, 11738 0
3276Адмiнiстративний
будинок (мур.)
1901 р.пл.Центральна, 101739 0
3277Палац юстицiї (мур.)1906 р.вул.Радянська, 11740 0
3278Комплекс Центральної
площi (мур.)
19-20 ст.пл.Центральна, 2,3,
4,5,6,7,8,9
70-Н 0
3279Комплекс Театральної
площi (мур.)
19-20 ст.пл.Центральна, 2,3,
4,5,6,7,8,9
71-Н 0
3280Будинок крайового
уряду Буковини (мур.)
1871-1873 рр.вул.О.Поповича, 272-Н 0
3281Комплекс Герренгассе
(мур.)
19-20 ст.вул.О.Кобилянської, 1-57, 4-4473-Н 0
3282Комплекс Гауптштрассе (мур.)19-20 ст.вул.Головна, 4-58,
1-79
74-Н 0
3283Комплекс Чернiвець-кого музею народної
архiтектури та побуту (мур.)
17-20 ст.вул.Московської
Олiмпiади
75-Н 0
В и ж н и ц ь к и й р - н
3284Церква Iоанна
Сучавського (дер.)
1792 р.с.Виженка783 1
3285Дзвiниця церкви
Iоанна Сучавського
(дер.)
19 ст.с.Виженка783 2
3286Миколаївська церква
(дер.)
1783 р.с.Волока1741 0
Г е р ц а ї в с ь к и й р - н
3287Спиридонiвська
церква (мур.)
1807 р.м.Герца787 0
3288Церква Рiздва
Богородицi (мур.)
1646 р.c.Байраки788 1
3289Дзвiниця церкви Рiздва Богородицi (мур.)1646 р.c.Байраки788 2
3290Дмитрiвська церква
(дер.)
18 ст.с.Букiвка1744 0
3291Успенська церква (мур.)1794 р.c.Велика Буда789 0
3292Благовiщенська церква (мур.)1772 р.c.Круп'янське790 1
3293Дзвiниця Благовiщен-ської церкви (мур.)1772 р.c.Круп'янське790 2
3294Дмитрiвська церква
(дер.)
1757 р.c.Луковиця791 1
3295Дзвiниця Дмитрiвської церкви (мур.)1757 р.c.Луковиця791 2
3296Всiхсвятська церква (мур.)1818 р.c.Мала Буда792 0
3297Успенська церква (мур.)18 ст.с.Могилiвка1746 0
3298Хрестовоздвиженська
церква (дер.)
1561 р.c.Пiдвальне793 0
3299Михайлiвська церква
(дер.)
1663 р.с.Петрашiвка1747 0
3300Дмитрiвська церква (мур.)1811 р.с.Тернавка1748 0
3301Архангельська церква (дер.)1796 р.с.Цурінь1750 0
Г л и б о ц ь к и й р - н
3302Козьмодем'янiвська
церква (змiш.)
18 ст.с.Бiла Криниця1742 0
3303Успенський собор
старообрядцiв (мур.)
1900-1908 рр.с.Бiла Криниця1743 0
3304Хрестовоздвиженська
церква (дер.)
1790 р.с.Верхнi Синiвцi1745 0
3305Миколаївська церква (дер.)1618 р.c.Поляна794 1
3306Дзвiниця Миколаївської
церкви (дер.)
1618 р.c.Поляна794 2
3307Успенська церква (мур.)1718 р.с.Турятка1749 0
З а с т а в н і в с ь к и й р - н
3308Церква Рiздва
Богородицi (мур.)
1835 р.с.Василiв1751 0
3309Успенська церква (дер.)1794 р.с.Веренчанка1752 0
3310Палац Зота (мур.)1809 р.с.Вiкно1753 0
3311Iоанiвська церква (мур.)1826 р.с.Вiкно1754 0
3312Церква Рiздва
Богородицi (мур.)
1797 р.c.Звенячин799 0
3313Успенська церква (дер.)1779 р.c.Кулiвцi798 1
3314Дзвiниця Успенської
церкви (дер.)
1779 р.c.Кулiвцi798 2
3315Покровська церква (мур.)1791 р.с.Репужинцi1755 1
3316Дзвiниця Покровської
церкви (мур.)
1791 р.с.Репужинцi1755 2
3317Iванiвська церква (мур.)1765 р.c.Хрещатик802 1
3318Дзвiниця Iванiвської
церкви з каплицею (мур.)
17 ст.c.Хрещатик802 2
К і ц м а н с ь к и й р - н
3319Миколаївська церква
(дер.)
1786 р.c.Берегомет795 1
3320Дзвiниця Миколаївсь-
кої церкви (дер.)
18 ст.c.Берегомет795 2
3321Успенська церква (дер.)1778 р.c.Валява796 1
3322Дзвiниця Успенської
церкви (дер.)
19 ст.c.Валява796 2
3323Успенська церква (мур.)1786 р.с.Глиниця1756 0
3324Успенська церква (дер.)к.17 ст.c.Дубiвцi797 1
3325Дзвiниця Успенської
церкви (дер.)
18 ст.c.Дубiвцi797 2
3326Церква Рiздва Богородицi (дер.)1794 р.с.Iванкiвцi1757 0
3327Вознесенська церква
(мур.)
1453-1455 рр.cмт.Лужани800 1
3328Дзвiниця Вознесенсь-
кої церкви (дер.)
19 ст.смт.Лужани800 2
3329Миколаївська церква
(дер.)
1794 р.с.Нижнi Станiвцi808 1
3330Дзвiниця Миколаївської церкви (дер.)18 ст.с.Нижнi Станiвцi808 2
3331Успенська церква (дер.)1850 р.с.Оршiвцi1758 1
3332Дзвiниця Успенської
церкви (дер.)
19 ст.с.Оршiвцi1758 2
3333Костянтинiвська церква (дер.)1779 р.c.Ошихлiби801 1
3334Дзвiниця Костянтинi-
вської церкви (дер.)
18 ст.c.Ошихлiби801 2
3335Церква Рiздва (мур.)1812 р.с.Шипинцi1759 0
Н о в о с е л и ц ь к и й р - н
3336Троїцька церква (мур.)1818 р.с.Магала805 0
3337Комплекс Iллiнської
церкви (мур.)
1560 р.с.Топорiвцi806 0
3338Iллiнська церква (мур.)1560 р.с.Топорiвцi806 1
3339Дзвiниця (мур.)1560 р.с.Топорiвцi806 2
3340Огорожа (мур.)1560 р.с.Топорiвцi806 3
П у т и л ь с ь к и й р - н
смт.Путила
3341Миколаївська церква
(дер.)
1885 р.1760 0
3342Дмитрiвська церква (дер.)1871 р.с.Дихтинець1761 0
3343Успенська церква
(дер.)
1846 р.с.Розтоки1762 1
3344Дзвiниця Успенської
церкви (дер.)
19 ст.с.Розтоки1762 2
3345Василiвська церква (дер.)1790 р.с.Конятин784 1
3346Дзвiниця Василiвської
церкви (дер.)
18 ст.с.Конятин784 2
3347Церква Рiздва
Богородицi (дер.)
1630 р.с.Селятин785 1
3348Дзвiниця церкви Рiздва Богородицi (дер.)18 ст.с.Селятин785 2
3349Церква Параскеви (дер.)1881 р.с.Усть-Путила786 1
3350Дзвiниця церкви
Параскеви (дер.)
19 ст.с.Усть-Путила786 2
3351Iллiнська церква (дер.)1898 р.с.Шепіт1763 1
3352Дзвiниця Iллiнської
церкви (дер.)
к.19 ст.с.Шепіт1763 2
С о к и р я н с ь к и й р - н
3353Дмитрiвська церква (дер.)1794 р.с.Бiлоусiвка1764 1
3354Дзвiниця Дмитрiвської церкви (дер.)к.19 ст.с.Бiлоусiвка1764 2
С т о р о ж и н е ц ь к и й р - н
3355Михайлiвська церква (дер.)1806 р.с.Стара Жадова809 0
Х о т и н с ь к и й р - н
м.Хотин
3356Комплекс споруд
фортецi (мур.)
13-19 ст.803 0
3357В'їзна башта замку (мур.)13-16 ст.803 1
3358Пiвденно-захiдна
башта замку (мур.)
13-16 ст.803 2
3359Комендантська башта
замку (мур.)
13-16 ст.803 3
3360Пiвнiчна башта замку (мур.)13-16 ст.803 4
3361Палац коменданта (мур.)13-16 ст.803 5
3362Замкова церква (мур.)13-16 ст.803 6
3363Подiльська брама (мур.)18 ст.803 7
3364Бендерська брама (мур.)18 ст.803 8
3365Ясська брама (мур.)18 ст.803 9
3366Руська брама (мур.)18 ст.803 10
3367Кам'янецька брама (мур.)18 ст.803 11
3368Бастiони з валами (зміш.)18 ст.803 12
3369Гарнiзоннi майстернi (мур.)18 ст.803 13
3370Церква Олександра
Невського (мур.)
1835 р.803 14