Пам'ятки архітектури національного значення Кіровоградської області

Кіровоградська область. Державний реєстр національного культурного надбання. 

№ п/п Найменування памятки Датування Місцезнаходження Охоронний номер та номер у комплексі
м.  К і р о в о г р а д
1468 Покровська церква (мур.) 1875 р. вул.Жрунзе 1199 / 0
1469 Єлизаветинська фортеця (зміш.): 1754 р. Фортеця, 21 252 / 0
1470 Казарми Єлизаветинської фортеці 1754 р. Фортеця, 21 252 / 1
1471 Лікувальний корпус (зміш.) 1754 р. Фортеця, 21 252 / 2
1472 Канцелярія і аптека (зміш.) 1754 р. Фортеця, 21 252 / 3
1473 Житловий будинок (зміш.) 1754 р. Фортеця, 21 252 / 4
1474 Кухня (зміш.) 1754 р. Фортеця, 21 252 / 5
1475 Земляні укріалення Єлизаветинської фортеці 1754 р. Фортеця, 21 252 / 6
1476 Палацовий корпус (мур.) 1848 р. вул.Леніна, 2 253 / 0
1477 Військове училище (мур.) 1848 р. вул.Орджонікідзе, 9 254 / 0
1478 Манеж (мур.) 1848 р. вул.Орджонікідзе, 11 255 / 0
1479 Штабний корпус (мур.) 1848 р. вул.Орджонікідзе, 13 256 / 0
1480 Житловий будинок (зміш.) 1800 р. вул.Володарського, 61 257 / 0
1481 Грецька церква (Пресвя-тої Володимирівської Богородиці) (мур.) 1812 р. вул.К.Маркса 258 / 1
1482 Дзвіниця з будинком настоятеля Грецької церкви (мур.) 1812 р. вул.К.Маркса 258 / 2
Н о в о м и р г о р о д с ь к и й   р - н
1483 Іллінська церква (мур.) 1786 р. м.Новомиргород 1200 / 0
О л е к с а н д р і в с ь к и й   р - н
1484 Церква-усипальня М.М.Раєвського (мур.) 1833 - 1855 рр. с.Розумівка 1201 / 0