Пам'ятки архітектури національного значення Київської області

 

 

Державний реєстр національного культурного надбання. Пам'ятки архітектури національного значення Київської області

 

№ п/п Найменування памятки Датування Місцезнаходження Охоронний номер та номер у комплексі
Б і л о ц е р к і в с ь к и й   р - н
м.  Б і л а   Ц е р к в а
1377 Торговi ряди (мур.) 1809-1814 рр. Торгова площа 39 / 0
1378 Склади (мур.) к.18-п.19 ст. вул.Червоноармійська, 62 40 / 0
1379 Миколаївська церква мур.) 1706-1852 рр. вул.Гагаріна, 10 41 / 0
1380 Спасо-Преображенсь-
кий собор (мур.)
1839 р. вул.Гагаріна, 10 42 / 0
1381 Дворянське зiбрання
(дер.)
п.19 ст. бул.Олександрійський, 5 43 / 0
1382 Зимовий палац (дер.) п.19 ст. бул.Олександрійський, 7 44 / 0
1383 Парк "Олександрiя"
та парковi споруди
1793 р.-19 ст Сквирське шосе 45 / 0
1384 Ансамбль споруд пошти (мур.) 1825-1831 рр. бул.Олександрійський, 41-45 910 / 0
1385 Поштова станція (мур.) 1825-1831 рр. бул.Олександрійський, 41-45 910 / 1
1386 Каретна (мур.) 1825-1831 рр. бул.Олександрійський, 41-45 910 / 2
1387 Кузня (мур.) 1825-1831 рр бул.Олександрійський, 41-45 910 / 3
1388 Дім станційного доглядача (мур.) 1825-1831 рр. бул.Олександрійський, 41-45 910 / 4
1389 Службова будівля (мур.) 1820-1830 рр. бул.Олександрійський, 41-45 910 / 5
1390 Готель (мур.) 1821-1830 рр. бул.Олександрійський, 41-45 910 / 6
1391 Ямщицька (мур.) 1821-1830 рр. бул.Олександрійський, 41-45 910 / 7
1392 Стайня (мур.) 1890 р. бул.Олександрійський, 41-45 910 / 8
1393 Стайня (мур.) к.19 ст. бул.Олександрійський, 41-45 910 / 9
1394 Костел Іоанна Предтечі (мур.) 1812 р. Соборний майдан, 4 911 / 1
1395 Будинок причту костелу Iоанна Предтечi (мур.) 1812 р. Соборний майдан,8/4 911 / 2
1396 Спасо-Преображенська
церква (дер.)
1849 р. с.Сухолiси 917 / 0
1397 Святодухiвська церква (дер.) 1750-1840 рр. с.Шкарiвка 916 / 0
Б о г у с л а в с ь к и й   р - н
м.  Б о г у с л а в
1398 Троїцька церква (мур.) 1862 р. пл.Ринок 46 / 0
1399 Воскресенська церква
(дер.)
1800 р. с.Бородані 918 / 0
1400 Успенська церква (дер.) 1880 р. с.Вiльховець 919 / 0
1401 Iванiвська церква (дер.) 1884 р. с.Розкопанцi 920 0
1402 Миколаївська церква
(дер.)
1758 р. с.Чайки 921 / 0
Б о р и с п і л ь с ь к и й   р - н
1403 Покровська церква (мур.) 1708 р. с.Сулимiвка 922 / 0
В а с и л ь к і в с ь к и й   р - н
м.  В а с и л ь к і в
1404 Собор Антонiя та Феодосiя (мур.) 1758 р.   47 / 0
1405 Миколаївська церква
(мур.)
1792 р. вул.Шевченка, 11 48 / 0
1406 Повiтовi присутственi мiсця (мур.) 1817 р. вул.Луначарського, 1 912 / 0
1407 Онуфрiївська церква (дер.) 1705 р. с.Липовий Скиток 923 / 0
В о л о д а р с ь к и й   р - н
1408 Онуфрiївська церква (дер.) 1903-1906 рр. с.Пархомiвка 924 / 0
1409 Покровська церква (мур.) 1906 р. с.Пархомiвка 924 / 1
1410 Будинок священика (мур.) 1906 р. с.Пархомiвка 67-Кв / 2
1411 Сторожка (мур.) 1906 р. с.Пархомiвка 67-Кв / 3
1412 Огорожа (мур.) 1906 р. с.Пархомiвка 67-Кв / 4
1413 Палац Браницьких (мур.) к.18-п.19 ст. с.Руде Село 925 / 0
1414 Троїцькаа церква (мур.) 1841 р. с.Руде Село 926 / 0
К а г а р л и ц ь к и й   р - н
с м т.  Р ж и щ і в
1415 Троїцька церква (мур.) 1860 р. площа Ринок 927 / 0
1416 Церква Успіння
Св.Ганни (мур.)
1852 р. с.Слобода 929 / 0
К и є в о - С в я т о ш и н с ь к и й   р - н
1417 Поштова станція на 15 кілометрі (мур.) 1846 р. шосе Житомир-Київ, 15 км 930 / 0
1418 Ямщицька (мур.) 1846 р. шосе Житомир-Київ, 15 км 930 / 1
1419 Каретна (мур.) 1846 р. с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км
930 / 2
1420 Стайня (мур.) 1846 р. с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км
930 / 3
1421 Поштова станція на
32 кiлометрi (мур.)
1846 р. с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км
931 / 0
1422 Ямщицька (мур.) 1846 р. с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км
931 / 1
1423 Каретна (мур.) 1846 р. с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км
931 / 2
1424 Стайня (мур.) 1846 р. с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км
931 / 3
1425 Огорожа з воротами (мур.) 1846 р. с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км
931 / 4
М а к а р і в с ь к и й   р - н
1426 Поштова станція на
53 кiлометрi (мур.)
1846 р. с.Калинівка, шосе
Житомир-Київ, 53 км
932 / 0
1427 Ямщицька (мур.) 1846 р. с.Калинівка, шосе
Житомир-Київ, 53 км
932 / 1
1428 Каретна (мур.) 1846 р. с.Калинівка, шосе
Житомир-Київ, 53 км
932 / 2
1429 Стайня (мур.) 1846 р. с.Калинівка, шосе
Житомир-Київ, 53 км
932 / 3
М и р о н і в с ь к и й   р - н
1430 Миколаївська церква
(дер.)
1752 р. с.Росава 934 / 0
1431 Церква Рiздва Богородицi (дер.) 1779-1784 рр. с.Тулинцi 935 / 0
1432 Михайлiвська церква
(мур.)
1821 р. с.Шандра 933 / 0
О б у х і в с ь к и й   р - н
1433 Покровська церква (дер.) 1761 р. с.Креничi 936 / 0
1434 Миколаївська церква
(дер.)
1742 р. с.Пiдгiрцi 938 / 1
1435 Дзвіниця Миколаївської
церкви (дер.)
с.19 ст. с.Пiдгiрцi 938 / 2
П е р е я с л а в - Х м е л ь н и ц ь к и й   р - н
м.  П е р е я с л а в - Х м е л ь н и ц ь к и й
1436 Вознесенський
монастир (мур.)
17-18 ст. вул.Г.Сковороди,54 49 / 0
1437 Вознесенський собор
(мур.)
1700 р. вул.Г.Сковороди,54 49 / 1
1438 Дзвiниця Вознесенського собору (мур.) 1770-1776 рр вул.Г.Сковороди,54 49 / 2
1439 Колегiум (мур.) 1753-1757 рр. вул.Г.Сковороди,54 49 / 3
1440 Михайлiвська церква
(мур.)
1646-1666 рр. вул.Московська, 34 50 / 1
1441 Дзвіниця Михайлiвської
церкви (мур.)
1666 р. вул.Московська, 34 50 / 2
1442 Землянi укрiплення
дитинця i мiста
11-18 ст.   913 / 0
1443 Борисоглiбська церква (мур.) 1839 р. передмістя с.Бабачиха 914 / 0
1444 Комплекс музею народ-ної архiтектури та побуту 18-19 ст. Михайлова гора 29-Н / 0
1445 Покровська церква з
с.Сухий Яр Ставищен-ського району (дер.)

1708 р.
Михайлова гора 946 / 1
1446 Трьохсвятительська
церква з с.Пiщики Сквир-ського району (дер.)
1651 р. Михайлова гора 52 2/
Р о к и т н я н с ь к и й   р - н
1447 Троїцька церква
(дер.)
1750 р. с.Бушеве 939 / 0
1448 Церква Св.Йосифа
(дер.)
1756 р. с.Житнi Гори 940 / 0
1449 Михайлiвська церква
(дер.)
1740 р. с.Острiв 941 / 1
1450 Дзвіниця Михайлiвської
церкви (дер.)
1740 р. с.Острiв 941 / 2
1451 Покровська церква (мур.) 1843 р. с.Ромашки 942 / 0
1452 Миколаївська церква (дер.) 1665-1730 рр. с.Синява 943 / 0
С к в и р с ь к и й   р - н
1453 Спиридонiвська церква (мур.) 1849 р. с.Шамраївка 944 / 0
С т а в и щ е н с ь к и й   р - н
1454 Церква Рiздва Богородиці (дер.) 1777 р. с.Антонiвка 945 / 0
Т а р а щ а н с ь к и й   р - н
1455 Церква Олександра
Невського (дер.)
1748-1849 рр. с.Дубівка 947 / 0
Т е т i ї в с ь к и й   р - н
1456 Каплиця (мур.) п.19 ст. м.Тетiїв 949 / 0
1457 Успенська церква (мур.) 1821 р. с.П'ятигори 950 / 0
1458 Михайлiвська церква (дер.) 1905 р. с.Росішки 951 / 0
1459 Покровська церква (мур.) 1825 р. с.Скибинцi 952 / 1
1460 Дзвiниця Покровської
церкви (мур.)
1825 р. с.Скибинцi 952 / 2
1461 Георгiївська церква (дер.) к.18-п.19 ст. с.Софiполь 953 / 0
Ф а с т i в с ь к и й   р - н
м.  Ф а с т і в
1462 Покровська церква (дер.) 1779-1781 рр.   51 / 1
1463 Дзвіниця Покровської
церкви (дер.)
1779-1781 рр.   51 / 2
1464 Костел Св.Миколая (мур.) 1910 р. вул.Червоноармiйська 915 / 0
1465 Покровська церква (дер.) 1758 р. смт Кожанка 954 / 0
1466 Iоанно-Златоустівська церква (дер.) 1868 р. с.Пiвнi 955 / 0
1467 Садибний будинок (мур.) 1910 р. с.Томашівка 956 / 0